Stamspolning i Strängnäs

Regelbunden högtrycksspolning av din villas av avlopp är en viktig åtgärd för att hålla rören fria från fettbeläggningar och andra avlagringar som kan orsaka stopp i avlopp och dålig lukt – dessutom förlänger du livslängden på dina rör. Om din villa är i behov av stamspolning kan vi på Anderssons Rörservice dig som bor i Strängnäs, Åkers Styckebruk, Stallarholmen eller Mariefred. Kontakta oss idag för att boka in en tid för din stamspolning.

Vad ingår i stamspolning? 

När du anlitar oss för din stamspolning säkerställer vi att ditt avloppssystem fungerar problemfritt. Tjänsten inkluderar: 
  • Högtrycksspolning av avloppsrör i kök, golvbrunn och badrum.
  • Inspektion av vattenlås. 
  • Avlägsna eventuella blockeringar av fett, hår och andra avlagringar.
  • Förebygga potentiella problem med avloppen. 

Kontakta oss när din villa är i behov av stamspolning

Skydda din villas avloppssystem från onödiga besvär och förebygg kostsamma reparationer med en stamspolning från oss på Anderssons Rörservice. Vi har auktoriserade VVS-montörer och lång erfarenhet av VVS-arbeten i Strängnäs och omkringliggande områden. Vi erbjuder alltid en transparent prissättning och strävar efter att lösa ditt problem så snabbt som möjligt.