Installation av värmepump Strängnäs

Ska du köpa en ny värmepump eller är du i behov av service eller löpande underhåll av din befintliga värmepump? Vi hjälper dig med såväl nyinstallation av värmepumpsanläggningar som service och underhåll av dina befintliga anläggningar.

Med oss får du hjälp av våra erfarna medarbetare att reda ut vilken värmepumpslösning som passar just dig och ditt hus eller boende bäst. Vill du byta från elradiatorer till vattenburen värme kan vi även hjälpa dig med detta.

Olika typer av värmepump

Här kan du läsa mer om olika alternativ av värmepumpinstallationer, och få reda på vilken typ av värmepump som passar dig och ditt hem bäst:

Frånluftsvärmepump

Passar främst dig med en mindre villa med mekanisk frånluftsventilation. En frånluftsvärmepump ger värme och varmvatten genom att återvinna värme ur ventilationsluften. Den bidrar även till ett sunt inomhusklimat då luften byts ut tolv gånger per dygn. Bäst gör sig alltså frånvärmeluftpumpen där behovet av uppvärmning är begränsat, men den kan även kombineras med en bergvärmepump eller en jord- och sjövärmepump för uppvärmning av större ytor.

Luft/vatten värmepump

Hämtar energi från utomhusluften via ett fläktaggregat och kan ge närmare 60 % i kostnadsbesparing. Här krävs således varken kollektorslang eller borrhål vilket ger en lägre installationskostnad. Dagens luft/vattenvärmepumpar ger bra värme även när det är riktigt kallt ute. Luft/vatten värmepump är lämpligast där det saknas berggrund eller där tomtytan är begränsad.

Bergvärmepump från Anderssons Rörservice AB.

Bergvärmepump

En bergvärmepump kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem och kan ge upp till 80 % kostnadsbesparing. I ett 100 – 200 meter djupt borrhål hänger en kollektorslang ner i en slinga med cirkulerande vätska, vilken hämtar upp värmen med hög effekt. Bergvärme är ett bra miljömässigt hållbart alternativ då det använder sig av solenergin som lagras i berggrunden. Då solvärmen inte tar slut gör heller inte värmen i ditt bergvärmesystem det. Att installerad bergvärme även höjer värdet på ditt hus gör ju inte saken sämre.

Kontakta oss för hjälp med värmepump i Strängnäs

Kontakta oss med din förfrågan om installation av värmepumpar.

Luft-vatten värmepump